Vacature

Kwartiermaker Social Return

Als een organisatie social return toepast, worden er bij inkoop afspraken gemaakt met opdrachtnemers over het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, statushouders, mensen die gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn (of zijn geweest) en jongeren zonder opleiding en sociaal vangnet.

In de regio Rotterdam gaan we duurzaam verschil maken met een pilotproject om op een innovatieve manier te werken aan SROI. Kern van de innovatie is een gemeenschappelijke, duurzame aanpak in samenwerking tussen 10 marktpartijen, Dienst Stadsontwikkeling, de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam en WerksaamBeter.

Om samen met een adviseur van WerksaamBeter een solide basis neer te zetten waar de deelnemers en stakeholders op kunnen bouwen zoeken wij een Kwartiermaker Social Return. Je gaat je bezighouden met het maken van afspraken over informatie-uitwisseling en richt de basisregistratie voor de SROI-verantwoording in. De focus ligt in aanvang op het operationeel inrichten van een centraal Bureau Social Return met als hoofdtaken de administratieve organisatie van alle SROI activiteiten, informatiepunt voor de deelnemende partijen en borging van goede verantwoording naar de Gemeente Rotterdam. Wanneer deze basis staat en de eerste SROI activiteiten gestart zijn kan het takenpakket van het Bureau Social Return worden uitgebreid met zaken als communicatie/promotie, werving en selectie, organisatie maatschappelijke activiteiten, begeleiding, etc. Parallel ben je ook betrokken bij de uitwerking van pilot projecten voor de doelgroep.

Ben jij een echte regelaar die graag een zichtbare bijdrage wil leveren? Dit is je kans om het sociale gezicht te worden van een uniek nieuw samenwerkingsverband in de regio!

Over de werkgever

WerksaamBeter werkt samen met tien gerenommeerde infrabedrijven en de gemeente Rotterdam aan een pilot voor de invulling van de SROI-verplichting van een groot contract voor uitvoeringswerk in de regio. De pilot heeft in aanvang een looptijd van 1 jaar, de projectorganisatie heeft een looptijd tot eind 2024. Bij aantoonbaar succes is uitbreiding of verlenging mogelijk voor toekomstige contracten van de deelnemende partijen.

Wij vragen

Wat zoeken wij?

  • Passie voor een zakelijke aanpak van sociaal maatschappelijke uitdagingen
  • Resultaatgerichte, pragmatische werkwijze
  • Ervaring met een iteratieve (project)aanpak
  • Verbindende kracht; je krijgt mensen in beweging
  • Een stevige persoonlijkheid; je geeft niet snel op en laat je niet zomaar met een kluitje in het riet sturen
  • Ervaring met het schrijven van projectplannen en -evaluaties, het maken van begrotingen, het schrijven van subsidieaanvragen en het opstellen van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording.
  • Sterk analytisch vermogen
  • Woonachtig in en/of sterk netwerk in de regio Rotterdam
  • Bij voorkeur ervaring met SROI verantwoording (en specifiek ervaring met WIZZR) 

Voorkeuren

Ook voor deze rol bieden we bij voorkeur een kans aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier