Participatiewet

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is in januari 2015 inwerking getreden en heeft als doel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van werk. De Participatiewet voegt drie wetten samen: Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. De wet wordt uitgevoerd door gemeentes.

Wat betekent de Participatiewet voor mij als werkgever?

Er is een sociaal akkoord met de vakbonden en werkgevers gesloten. Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkte moeten 125.000 banen gecreerd worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 25.000 bij de overheid en 100.000 door het bedrijfsleven. Dit moet uiterlijk in 2026 gerealiseerd zijn. Concreet betekent dit dat bedrijven met meer dan 25 werknemers een quotum arbeidsbeperkte hebben.

Mocht het creëren van de nieuwe banen te langzaam gaan dan is het mogelijk dat er een quotum wordt ingevoerd waardoor bedrijven wettelijk verplicht worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als werkgever krijgt u financiële ondersteuning van de gemeente als u deze mensen in dienst neemt. Het doel van WerksaamBeter is het duurzaam bemiddelen van dit deel van de beroepsbevolking; wij kijken verder dan deze subsidie en houden ons bezig met het creëren van structurele arbeidsplaatsen van deze doelgroep.

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier