Over WerksaamBeter

Medewerkers

Naomi van der Horst

Naomi van der Horst | Directeur

Naomi van der Horst, directeur WerksaamBeter, heeft na jarenlange ervaring in 't zakenleven het roer omgegooid.

Met de oprichting van Werksaambeter geeft ze invulling aan een filosofie die recht uit haar ondernemershart komt: in Nederland zijn er heel veel mensen met een rugzakje die een kans verdienen op de arbeidsmarkt. Bedrijven spelen daarbij een beslissende rol. Het mooie van dit verhaal is dat de ondernemingen die dit begrijpen, daar zelf succesvoller door worden. Medewerkers raken meer betrokken en gemotiveerd, het ziekteverzuim wordt teruggedrongen. Onze visie: bied iedereen met arbeidsgeschiktheid een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, en dus een kans op een betere toekomst.

Naomi vertelt: "Door mijn opvoeding en later mijn studie heb ik de tools in handen gekregen om onafhankelijk te zijn. Persoonlijk denk ik dat dit misschien wel het belangrijkste is wat er is, je onafhankelijkheid. Mede omdat ik ben opgegroeid met een dove broer weet ik van dichtbij dat dit niet voor iedereen zomaar binnen handbereik ligt. Het is een van de redenen geweest om WerksaamBeter op te richten. Het hebben van betaald werk vormt de basis van je onafhankelijkheid. Niet alleen op financieel gebied, ook sociaal gezien. Er zitten nu ruim 600.000 mensen thuis, een groot deel hiervan heeft afstand tot de arbeidsmarkt. Dagelijks zetten wij ons er bij WerksaamBeter voor in om dit aantal kleiner te maken. Iemand zijn onafhankelijkheid geven is het mooiste wat je kan doen!

Annemiek Groen

Annemiek Groen | Office Manager

WerksaamBeter bemiddelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen bijv. mensen zijn met een fysieke of lichamelijke beperking. Zie hier ook een mens met een beperking. Sinds mijn geboorte ben ik slechthorend. Niet doof, maar slechthorend genoeg om doorgaans behoorlijk onzeker te zijn of ik iets goed verstaan heb. Wat dus ook regelmatig het geval is. Mijn totaal irrelevante antwoorden hebben vaak tot grote hilariteit geleid, waar mensen soms nog over beginnen. Na mijn VWO en vervolgopleiding was ik altijd nog erg onzeker. Telefoon beantwoorden was lastig, namen verstond ik meestal verkeerd, vergaderen was niet te doen. Voor mij heeft het geresulteerd in altijd werken in functies waar ik me ten dienste heb gesteld van directie of management. Uitvoerend, organiserend, op de achtergrond. En daar ben ik dan ook héél goed in.

De komst van de digitale gehoorapparaten betekende een ommekeer voor mij. Met deze apparaten kan ik bijna alles verstaan. Ik kreeg enorm veel zin om lessen te volgen om mijn interesses te verdiepen. Zo heb ik een HBO opleiding Zingeving & Spiritualiteit gevolgd, en een opleiding tot Docent Qigong. Ook wat het werk betreft, wilde ik me meer gaan toeleggen op zingeving. Zo kwam WerksaamBeter met haar sociale missie op mijn pad.

Naomi van der Horst is enorm gedreven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, of het nu is vanwege een fysieke of lichamelijke beperking, of vanwege langdurige werkloosheid; iedereen verdient een kans op een betaalde baan en een betere toekomst. Naomi en ik zijn een hecht team; we bespreken alles, inspireren en motiveren elkaar, de creativiteit barst soms uit zijn voegen bij WerksaamBeter. Ze noemt mij de Office Manager, maar ik noem mezelf Manager van Alles. Mijn slechthorendheid belemmert mij 0,0 in mijn functie. Je kan mij vergelijken met een slechtziende met een bril. Sommige dingen kan ik dan misschien niet zo goed, maar andere dingen weer des te beter. Zo heeft ieder mens toch een beperking? ‘Beperking’ is eigenlijk een woord met een nare bijklank. Ik heb besloten dat het voor mij geen betekenis meer heeft. Bij WerksaamBeter zijn alle mensen mens. Dat is zingeving ten top!

Joni Hoogenboom

Joni Hoogenboom | MANAGER VAN ALLES

Bij WerksaamBeter werk ik als office manager en neem ik alle voorkomende werkzaamheden voor mijn rekening. Vanuit mijn eerdere werkervaring heb ik grote affiniteit met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ik heb heel veel zin om samen met Naomi verder te bouwen aan het succes van WerksaamBeter. Het maakt mij enthousiast dat ik een onderdeel zal zijn van een bedrijf dat zich voor deze doelgroep inzet. Ik vind het heel belangrijk om mensen die om wat voor reden dan ook in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen toch een kans te bieden.

Voor de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik vier keer stage gelopen. Tijdens het derde jaar van de opleiding heb ik stage gelopen als klantmanager werk bij BBS Werk & Inkomen. Hier begeleidde ik onder andere mensen die in de uitkering zitten naar werk. Daarna heb ik stage gelopen bij BBS Werk & Inkomen als klantmanager inkomen. De taak die ik hierbij had was om gegevens van mensen die een uitkering aanvragen te controleren of gegevens te controleren van mensen die bijzondere bijstand aanvragen enzovoorts. In het vierde jaar schrijf ik een artikel over werkeloosheid onder 55 plussers. Verder heb ik een businessplan gemaakt voor het opzetten van een uitzendbureau voor mensen met een verstandelijke beperking. Kortom: al deze werkervaring sluit heel goed aan bij mijn werk bij WerksaamBeter.

Ik zie er naar uit mijn bijdrage te leveren om mensen naar een betaalde baan te helpen. Dit vind ik belangrijk omdat het veel met mensen kan doen wanneer zij geen werk vinden. Ik heb dit in mijn persoonlijke situatie ook meegemaakt. Ik hoop dat wij zoveel mogelijk van dit soort situaties kunnen voorkómen door ons in te zetten voor mensen die hiermee te maken hebben. Ik wil mensen die in desbetreffende situaties zitten ondersteunen om hun eigenwaarde te sterken. Het ondersteunen en begeleiden van mensen is mijn passie. 

Register Normering Arbeid

Werksaambeter voldoet aan de eisen van het SNA keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

sna

 

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier