Code Sociale Ondernemingen

WerksaamBeter is per januari 2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. 

Wat betekent de Code?

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat.

De Code creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren.

logo-code-sociale-ondernemingen

Gepubliceerde stukken

WerksaamBeter-Sociale-Principes Digitaal-Afschrift-AKTE-VAN-RECHTSVORMWIJZIGING Werksaambeter-Stg-2021-jaarrekening
WerksaamBeter Sociale Principes Akte van Rechtsvormwijziging Jaarrekening 2021

  

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier