Blogs

Naomi van der Horst

Naomi van der Horst

Terug naar overzicht

Door Naomi van der Horst | 08-02-2018

OUDEREN STEEDS AANTREKKELIJKER VOOR ARBEIDSMARKT

OUDEREN STEEDS AANTREKKELIJKER VOOR ARBEIDSMARKT

Compensatieregeling verruimd
De bestaande Compensatieregeling voor oudere werkzoekenden is per 1-1-18 verruimd en maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om langdurig werkloze 56+ers in dienst te nemen. Tot 1 januari lag de grens op 63 jaar of ouder.

Wat houdt de compensatieregeling in?
Met de nieuwe Compensatieregeling loopt de werkgever minder risico, het betekent dat de werkgever in de eerste 5 jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als de werknemer ziek wordt. Werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Na 13 weken ontvangt werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV.

Voorwaarden compensatieregeling

  • De werknemer is 56 jaar of ouder bij in dienst treding;
  • De werknemer komt in dienst tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
  • De werknemer ontving tot dan ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering. Periodes waarin hij/zij minder dan 4 weken heeft gewerkt, tellen niet mee.

 

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier