Blogs

Marjolijn Jansen

Marjolijn Jansen

Terug naar overzicht

Door Marjolijn Jansen | 25-01-2022

Code Sociale Ondernemingen

Code Sociale Ondernemingen

WerksaamBeter is per januari 2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’. Door het ondertekenen van de intentieverklaring van de Code Sociale Ondernemingen committeren wij ons aan het aanmeldingsproces met als doel opgenomen te worden als deelnemer in het Register.

Wat betekent de Code?
De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat.
De Code creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren.

 

 

WerksaamBeter Sociale Principes

Digitaal Afschrift AKTE VAN RECHTSVORMWIJZIGING

Werksaambeter Stg - 2021 jaarrekening

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier