Blogs

Eline Goris

Eline Goris

Terug naar overzicht

Door Eline Goris | 26-02-2018

Diversiteit op de werkvloer is lonend

Diversiteit op de werkvloer is lonend

Voor bedrijven kan het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op diverse vlakken zeer lonend zijn. De diversiteit die het met zich meebrengt onder de werknemers blijkt als een grote aanwinst te worden ervaren. Wij geven je de drie voordelen!

 

Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan we diverse doelgroepen:

 

1.         Mensen in de bijstand, Wajong, WIA, of met een WW uitkering

2.         Schoolverlaters VSO

3.         Werkloze 50+
4.         Herintreders

5.         Mensen met lichamelijke beperkingen en psychische achtergronden

 

Wanneer een onderneming meer diversiteit heeft in zijn werknemerssamenstelling

zal deze over het algemeen succesvoller zijn. Uit onderzoek blijkt dat een groep

mensen met verschillende culture achtergronden, opleidingsniveaus, leeftijden, en

andere verschillen simpelweg slimmer is dan een homogene groep mensen.

Samenwerken met mensen die anders zijn dan jij dagen je brein uit om op een

nieuwe manier te denken. In een artikel van het HBR worden daar deze drie redenen

voor genoemd:

 

1.         Er wordt meer op feiten gefocust

 

Mensen met verschillende achtergronden kunnen het beeld van wat geldt als

normaal binnen een organisatie veranderen en een nieuwe manier van denken

binnen een groep tot stand brengen.

 

Teams met diversiteit blijven objectiever in verschillende situaties. Ook houden ze

meer controle op individuele acties van leden, zodat ze gezamenlijk naar een doel

kunnen werken. Door meer met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te

werken, maak je werknemers bewust van hun eigen vooroordelen. Daarnaast blijkt

dat werknemers minder vaak ziek zijn als er ook collega’s met een fysieke of

psychische beperking werken. Mensen zien deze collega’s met veel inzet aan het

werk, en voelen zich daardoor wellicht minder snel ziek.

 

2.         Feiten worden zorgvuldiger verwerkt

 

Wanneer er gewerkt wordt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen

in teams, kan dat leiden tot een andere informatieverwerking.

 

Uit een onderzoek van Katherine Philips van de Northwestern University bleek dat

groepen met een ‘vreemdeling’ uit een andere studentenvereniging succesvoller

waren in een test dan de groepen met enkel personen uit slechts één vereniging. De

diversiteit binnen de groep zorgde ervoor dat informatie nauwkeuriger behandeld

werd.

 

3.         Diverse teams zijn innovatiever

 

Dat innovatie van groot belang is om concurrerend te blijven als bedrijf is geen

groot nieuws. Dat één van de beste manieren om dit te doen is door meer diversiteit

te scheppen en bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te

nemen wel.

Naast het bevorderen van de diversiteit van een bedrijf kan het binnenhalen van

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook voldoening genereren bij de

werkgever die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, en een meer betrokken

werkhouding creëren bij de overige werknemers.

 

Wij van WerksaamBeter bemiddelen via maatwerk mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt naar een betaalde baan. Ben jij werkgever of ben jij op zoek naar een

baan? Schroom dan niet om met ons contact op te nemen via onze

contactpagina, of bel 06 – 51 16 98 50.

 

 

 

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij onderstaande links.

 

https://www.mt.nl/management/drie-redenen-waarom-diversiteit-binnen-bedrijven-nodig-is/526790

https://www.pure-ambition.com/personeel-aannemen-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt/

Contact

U kunt een email sturen naar info@werksaambeter.nl of bellen naar 06 511 69 850

linkedin Instagram twitter facebook
Axivorm Webdesign

email info@werksaambeter.nl
leveringsvoorwaarden klik hier
Privacybeleid Klik hier